น้องหมา หรือสุนัข ถือเป็นสัตว์ที่มีวงจรชีวิตผูกพันกับมน […]